Hotele & Biznese
E keni fotografuar hotelin tuaj me një profesionist për të tërhequr më shumë klientë?
Organizata & Evente
Dokumentoni aktivitetet tuaja me imazhet më profesionale dhe forconi seriozitetin tuaj në sytë e publikut!
Ceremoni martesore
Me ne, dita juaj më e veçantë mbetet e paharrueshme!
Video Reklama
Mënyra më e mirë për të arritur te miliona klientë!
100
Cilësi
100
Shpejtësi
100
Kreativitet
100
Profesionalizëm
Çfarë është Penguinshots?

PenguinShots është një agjenci fotografie e cila prej disa vitesh ofron marketing përmes fotografisë dhe videos për bizneset, organizatat, konferencat dhe shërbim profesional për eventet personale. Agjencia jonë ofron gjithashtu paketa të krijimit të dizenjove dhe websiteve.

Klientët e Penguinshots janë disa nga kompanitë dhe organizatat më në zë në Shqipëri.

Shërbimet tona
T 'I FUTEMI PUNES!
“We are making photographs to understand what our lives mean to us.” — Ralph Hattersley